Àgata forma parte de...

 • FCVS Federació Catalana de Voluntariat Social
 • CNDC Consell Nacional de dones de Catalunya
 • FECMA Federación Española Cáncer de Mama
 • FCP Fòrum Català de Pacients
 • ECPC European Cancer Patient Coalition
 • CCEC Coalición de Ciudadanos con Enfermedades Crónicas
 • Xarxa de Dones per la Salut
 • Consell de Dones de Sarrià Sant Gervasi
 • Consell de Salut de l’Eixample
 • Consell de Dones del Eixample
 • Consell de Salut de Sarrià - Sant Gervasi
 • Taula de Persones amb Discapacitat
 • Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva
 • XarxaCat, mujeres y cáncer de mama
 • FECEC Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer