lema 400
logo 650

silvia galles web

Sílvia Gallés, llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i col·legiada nº 28571 al Col·legi d’Il·lustres Advocats de Barcelona. Especialista en Dret Laboral, àmplia experiència en litigació, com també en resolucions extrajudicials de conflictes a fi i efecte d’evitar la via processal-jurisdiccional.

carme boronat web

Carme Boronat, llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i col·legiada nº 18925 al Col·legi d’Il·lustres Advocats de Barcelona. Té àmplia experiència en Dret Civil i Dret Matrimonial. Des de la seva llicenciatura exerceix com a professional lliure.

maria crespo web

Maria Crespo, diplomada en Treball Social, també té un màster en "Àmbit familiar i social en Salut", realitzat a l’ICO de l’Hospital de Bellvitge. Ha col·laborat amb la unitat de cures pal·liatives de l’ICO de Can Ruti de Badalona i té molta experiència en tramitacions i recursos en l’àmbit social.