lema 400
logo 650

DIA INTERNACIONAL DEL CÀNCER DE MAMA

Grup Àgata PORTADA WEB

El Dia Internacional del Càncer de Mama és una ocasió en el que podem fer visibles les nostres reflexions i reivindicacions.

Reiterem el nostre compromís amb un sistema de salut de gestió pública que ofereixi una atenció integral, personalitzada, multidisciplinària i de qualitat, d’accés gratuït i que el seu caràcter universal es basi en el dret a la salut.

Seguim confiant en que la nostra sanitat pública es mantingui, que el seu prestigi no es deteriori i que sigui sostenible en el futur.

Som testimonis directes dels avenços en mètodes de diagnòstic més fiables, en teràpies menys agressives i més eficaces, en l’accés a medicaments innovadors i en la formació dels professionals.

Qualsevol pas endavant és important, però les campanyes de detecció precoç de determinats càncers i els avenços en la investigació i innovació, potser sigui el més significatiu.

Insistim en els índexs de supervivència, que afortunadament són alts (82,8%), però no oblidem que el 20% de dones amb càncer de mama desenvoluparan  metàstasi i que el 6% de dones ja presenten càncer metastàtic en el primer diagnòstic, i necessiten una atenció específica.

Les millores en els diagnòstics, l’índex de supervivència, la preocupació per les llargues supervivents, les cures pal·liatives i el suport psicooncològic, junt amb la insistència de la importància de la innovació i la investigació, no haguessin  estat possibles sense el treball i compromís de les administracions sanitàries, junt amb els professionals i els moviments associatius dels pacients.

Segueixen  formant part  de les nostres prioritats, l’atenció  als efectes adversos a curt i a llarg termini en les pacients de càncer de mama, que poden comportar conseqüències en l’àmbit  familiar, laboral i professional.

Reivindiquem una atenció especialitzada per aquelles dones en edat fèrtil, afectades de càncer de mama, en relació a la seva futura maternitat.

Un any més seguim reivindicant la necessitat de Registres  poblacionals de càncer, homogenis i actualitzats.

El nostre objectiu final és el de col·laborar per a que sigui possible prevenir i curar totes les formes de càncer i evitar horitzons de soledats, pors i silencis.

PERQUÈ CADA DONA ES UNA HISTÒRIA…seguirem treballant, reivindicant i per sobre de tot, donant suport a totes aquelles dones que ho necessitin.

GRUP ÀGATA, Associació Catalana de Dones amb càncer de mama

GrupAgatalogo H70       FecmaLogo H150


19 dOctubre portada web ok

psico60v
L'ESPAI DE LA
PSICOONCÒLOGA
lifedema60v
QUÈ ÉS
EL LIMFEDEMA
blog60v
BLOG
"ÀGATA EN MARXA"
lex60v
ASSISTÈNCIA
SOCIAL I JURÍDICA
agenda60v
CONSULTA LA
NOSTRA AGENDA